Click Here for a List of Inscriptions

SINGLE AUTOGRAPH CARDS
CARD # NAME
IA-1 Abyss
IA-2 AJ Styles
IA-3 Alex Shelley
IA-4 Amazing Red
IA-5 Angelina Love
IA-6 Awesome Kong
IA-7 Bobby Lashley
IA-8 Booker T
IA-9 Brother Devon
IA-10 Brother Ray
IA-11 Brutus Magnus
IA-12 Chris Sabin
IA-13 Christy Hemme
IA-14 Cody Deaner
IA-15 Consequences Creed
IA-16 Curtis Granderson
IA-17 Daffney
IA-18 Daniels
IA-19 Danny Bonaduce
IA-20 Dixie Carter
IA-21 Doug Williams
IA-22 Dr. Stevie
IA-23 Eric Young
IA-24 Hernandez
IA-25 Homicide
IA-26 Hermie Sadler
IA-27 James Storm
IA-28 Jay Lethal
IA-29 Jeff Jarrett
IA-30 Jenna Morasca
IA-31 Jesse Neal
IA-32 Jeremy Borash
IA-33 Jim Cornette
IA-34 Kevin Nash
IA-35 Kip James
IA-36 Kiyoshi
IA-37 Kurt Angle
IA-38 Lauren Brooke
IA-39 Madison Rayne
IA-40 Matt Morgan
IA-41 Mick Foley
IA-42 ODB
IA-43 Raisha Saeed
IA-44 Rhino
IA-45 Rob Terry
IA-46 Robert Roode
IA-47 Samoa Joe
IA-48 Sarita
IA-49 Scott Steiner
IA-50 Shark Boy
IA-51 Sharmell
IA-52 Sheik Abdul Bashir 
IA-53 SoCal Val
IA-54 Sojournor Bolt
IA-55 Sting
IA-56 Suicide
IA-57 Tara
IA-58 Taylor Wilde
IA-59 Traci Brooks
IA-60 Velvet Sky

DUAL AUTOGRAPH CARDS
CARD # NAMES
IA-61 Jeff Jarrett
Mick Foley
 
IA-62 Angelina Love
Velvet Sky
 
IA-63 Chris Sabin
Alex Shelley
 
IA-64 Daffney
The Governor
 
IA-65 Bobby Lashley
Kurt Angle
 
IA-66 Kevin Nash
Jenna Morasca
 
IA-67 Abyss
Lauren
 
IA-68 Mick Foley
Sting
 
IA-69 Consequences Creed
Jay Lethal
 
IA-70 Jesse Neal
Rhino
 
IA-71 Mike Tenay
Don West
 
IA-72 ODB
Cody Deaner
 
IA-73 Brother Devon
Brother Ray
 
IA-74 Sting
Kurt Angle
 
IA-75 Kevin Nash
Samoa Joe
 
IA-76 Scott Steiner
Booker T.

TRIPLE AUTOGRAPH CARDS
CARD # NAMES
IA-77 Angelina Love
Velvet Sky
Madison Rayne
 
IA-78 Sting
Kurt Angle
Mick Foley
 
IA-79 Tara
Christy Hemme
Traci Brooks
 
IA-80 Brutus Magnus
Rob Terry
Doug Williams

QUAD AUTOGRAPH CARDS
CARD # NAMES
IA-81 Brother Devon
Brother Ray
James Storm
Robert Roode
 
IA-82 Kurt Angle
Kevin Nash
Booker T.
Scott Steiner
 
IA-83 Angelina Love
Velvet Sky
Tara
Christy Hemme
 
IA-84 Chris Sabin
Alex Shelley
Jay Lethal
Consequences Creed

 

© 2009 TRISTAR Productions, Inc. All Rights Reserved.  
TNA trademarks and copyrights are used with permission of TNA.
© 2009 TNA Entertainment LLC, All Rights Reserved.